Introducing : Yannick Pelegrin

© Emma Poorters

ENGLISH

We’d like to introduce you toYannick Pelegrin, a 21 year old young man that graduated from the same high school as us, Sint-Lukas (Brussels). Throughout the years we were fascinated by his work and until this day we still admire his artworks. It makes us very curious and honoured to see the evolution of his personal style. He is the ideal person to include in our Introducing-project.

Three years ago he chose to study Illustrated story at Sint-Lukas. He always wanted to leap into the art education, but he still had to finish his primary education, but like every typical artist’s story his parents didn’t like that idea, so before switching to the arts he had to finish his basic primary knowledge.

His graduationproject in high school consisted of painting. He wanted to study painting, but he found that idea slightly unrealistic. In his words: ‘I do want to find a job in the future and I don’t want to spend my years studying. So I thought it would be easier if I studied something that adjustifies the practical side of arts. That’s why I choose to study illustrated story.’ With this the future of illustrator or maker of comics is near. Of course he’ll keep on using painting. He works mostly with acrylic and charcoal.

“I like to work big, because you don’t only work with your wrist but you use your full body. With that action you get into a sort of rapture and don’t even notice the time passing by.”

Charcoal is a versatile medium: ‘You can come to fantastic effects very sudden. Charcoal attracts the attention, you can work very fast with it and construct something very briefly.’ During his years in college they expect students to sit down at a desk and just make wrist movements to complete a work. Acrylic or oil painting changes that side of the process. While using these materials, Yannick can stand up and works more looser. He replies with ‘I like to work big, because you don’t only work with your wrist but you use your full body. With that action you get into a sort of rapture and don’t even notice the time passing by’.

The subjects or concepts he mostly uses in his artwork is the night and films. Yannick wants to recreate the nightly landscapes and atmospheric nightfall in his artworks. He has a great fondness for film alike images, which he uses and manipulates them until they become one.

As an artist you learn to look at other artists their work. The following names have had an influence on his work. In the world of comics the name Brecht Evens has a grand influence. ‘The stories aren’t his strong side, but the drawings are so well done that you can’t stop reading it.’, according to Yannick.

The people that inspire him in the world of painting are Neo Rauch, Lucian Freud and Jaoquin Sorolla. The last name he mentioned is Luke Dixon, the graphical side is what inspires him the most.


‘Is it your goal to become an artist?’ , Yannick replied very fast,Yes!’.

During his education he gets thought about how to construct an illustrated story. ‘Usually you begin to write storyline, so you can have a baseline. You divide your written text in dialogues, you do this for each page. Next you begin to decompose, this is the process of making sketches on different little pages. Just sketches, details aren’t necessary. After you finished doing this, you can make a definitive one or draw those out in your final version.’. 

To end this conversation we asked our final question : ‘Is it your goal to become an artist?’ , Yannick replied very fast, ‘Yes’. So we didn’t asked more about it nor was it needed, but he adds Yes it is my goal to become an artist. To be honest I expect or hope at least to become an illustrator or a maker of comics. Eventually I’m going to be busy with a lot of things, or else I won’t be able to get round financially.

Click here for his facebook

__________________________________

© Emma Poorters

NEDERLANDS

Graag stellen we Yannick Pelegrin voor. Een 21-jarige jongeman waarmee we de klaslokalen gedeeld hebben in de kunsthumaniora van Brussel, Sint-Lukas. Doorheen de jaren apprecieerden we Yannick zijn werk al enorm en het was dan ook een eer om zijn werk te zien evolueren naar zijn eigen stijl. Hij is de ideale persoon om via onsIntroducing-project voor te stellen.

Drie jaar geleden startte hij met de opleiding Beeldverhaal aan (hogeschool) Sint-Lukas. Reeds in het lager onderwijs kon hij haast niet wachten om het kunstonderwijs in te duiken, maar zoals alle klassieke levensverhalen van de grote meesters waren zijn ouders geen voorstander van dit idee, eerst een basisopleiding en dan pas de overschakeling naar de kunsten.

In het middelbaar had hij zijn afstudeerproject al schilderend tot stand gebracht. Hij wou dan ook eerst schilderkunstgaan studeren, maar het leek hem te onrealistisch. In zijn woorden ‘Ik wil wel werk vinden later, niet nog enkele jaren naar school gaan. Daardoor leek het mij makkelijker om iets naar de praktijk gericht te gaan studeren. Daarom koos ik voor Beeldverhaal.‘ Hiermee staat de toekomst van illustrator of maker van stripverhalen voor de deur. Natuurlijk komt schilderen nog aan bod in zijn werken. Hij werkt vooral in houtskool en acryl.


“Ik werk altijd groot, omdat het niet gewoon met je pols gaat, je bent volledig bezig met je lichaam. Je komt in een soort roes terecht, waar je na uren pas beseft dat de tijd voorbij gevlogen is.”

 

Houtskool is een enorm veelzijdig medium. ‘Je kan er heel snel fantastische effecten mee bekomen. Houtskool trekt de aandacht, je kan heel snel werken en opbouwen.‘ Tijdens zijn opleiding wordt er vaak van hem verwacht om flink aan een tafel te zitten en enkel polsbewegingen te maken om zijn werken tot stand te brengen. Hier zorgt acryl of olieverf voor verandering. Tijdens het werken met dit medium gaat hij rechtstaan en kan hij veel losser bewegen. ‘Ik werk altijd groot, omdat het niet gewoon met je pols gaat, je bent volledig bezig met je lichaam. Je komt in een soort roes terecht, waar je na uren pas beseft dat de tijd voorbij gevlogen is.’

De onderwerpen die het meeste aan bod komen in zijn werk zijn de nacht en films. Yannick wil de nachtelijke landschappen en de sfeer die heerst gedurende deze tijd overbrengen in zijn werk. Hij heeft ook een grote voorliefde voor filmische beelden, die hij dan gaat gebruiken. De beelden worden gemanipuleerd totdat ze één worden.

Als kunstenaar leer je ook kijken naar andere mensen hun werk. Zo zijn de volgende namen invloeden op Yannick zijn werken. In de wereld van het stripverhaal is Brecht Evens een grote invloed op zijn werk, ‘het zijn verhalen die op weinig slagen, maar zijn tekeningen zijn zo goed dat je wilt blijven lezen.‘, volgens Yannick.

In de schilderkunst inspireren Neo Rauch, Lucian Freud en Jaoquin Sorolla.De laatste naam die aangehaald werd tijdens het gesprek was Luke Dixon, op grafisch vlak heeft hij een invloed uitgeoefend.


Is het uw doel om kunstenaar te worden?”, waarop Yannick volmondig “Ja” antwoordde.

 

Tijdens zijn opleiding wordt hem aangeleerd om een beeldverhaal op te stellen. ‘Meestal begin je een werk uit te schrijven, zodat je een referentiepunt hebt. Je gaat je tekst onderverdelen in dialogen, deze ga je per pagina verdelen. Vervolgens ga je beginnen decouperen, dit is het proces van eerst op kleine papiertjes alles uit te tekenen. Natuurlijk niet gedetailleerd. Zodra je dit gedaan hebt kan je het overzetten in de uiteindelijke versie.’

Om af te ronden stelden we de vraag ‘Is het uw doel om kunstenaar te worden?’, waarop Yannick volmondig ‘Ja‘ antwoordde. Meer woorden hoefden hier niet gezegd te worden, maar ter aanvulling zei hij. ‘Ja het is mijn doel om kunstenaar te worden. Eerlijk gezegd verwacht of hoop ik tenminste om een illustrator of striptekenaar te worden. Uiteindelijk ga ik verschillende dingen doen, anders kom je financieel gewoon niet rond.‘ 

Klik hier voor zijn facebook

Written in Dutch by Kimberly, translated by Meltem

Advertisements

...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s